Sivistyslautakunta, kokous 31.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Muut asiat

Kokouskäsittely

Merkittiin pöytäkirjaan, että toimistosihteeri Heikki Tuikka esitteli itsensä ennen kokouksen alkua.

Keskusteltiin Lumi, luonto, erä -hankkeen käynnistymisestä.

Seuraava lautakunnan kokous päätettiin pitää 12.10.2022 klo 18.00 johtuen talousarviotyö 2023 aikataulusta.