Sivistyslautakunta, kokous 31.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Sivistysjohtajan katsaus

Päätös

Vt. sivistysjohtaja käsitteli katsauksessaan mm. seuraavia asioita:

  • CaseM kokoustila käyttöön luottamushenkilöille
  • Talousarviotyö 2023
  • Kiusaamisen ehkäiseminen teemana sivistyspalveluissa 
  • Sivistyspalvelujen organisaatiouudistus
  • Sivistyslautakunnan jäsenten jalkautuminen sivistyspalvelujen pariin
  • Lukion kuulumiset
  • Syksyn hankehaut