Sivistyslautakunta, kokous 31.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.