Sivistyslautakunta, kokous 31.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Varhaiskasvatusjohtajan irtisanoutuminen

MUODno-2022-349

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, toimistosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

********* irtisanoutuu 2.8.2022 päivätyllä kirjeellä varhaiskasvatusjohtajan virasta niin, että virkasuhde päättyy 31.10.2022. 

Hallintosäännön 54 § mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Merkitään tiedoksi ********* irtisanoutuminen varhaiskasvatusjohtajan virasta. Virkasuhde päättyy 31.10.2022.

 

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Asianosainen, palkat