Elinvoimalautakunta, kokous 14.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 LISÄPYKÄLÄ: Työpajan palveluhinnaston tarkistaminen (lisäpykälä)

MUODno-2023-145

Valmistelija

  • Annika Muotka, työllisyysvastaava, annika.muotka@muonio.fi

Perustelut

Työpajan työntekijät tekevät käytännön töitä kunnan sisäisesti sekä sidosryhmille esim. kierrätyksen merkeissä. Saaduilla tuloilla katetaan työpajan pajatoiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Nuorten työpajatoimintaa ei kateta palveluhinnaston mukaisilla suoritetuloilla vaan toiminta katetaan valtionavustuksella, kunnan omarahoituksella sekä SER- ja metallikierrätyksestä saatavalla tulolla. Työpajalla ei ole hyväksyttyä palveluhinnastoa.

Liitteessä olevat palveluhinnaston hinnat ovat olleet työpajalla käytössä ja muutoksena vuoden 2023 palveluhinnastoon esitetään työtunti hintaan korotus kattamaan nousseita työvoimakustannuksia. Tällä hetkellä käytössä oleva työtunti on 24,19€ + alv 24% jota esitetään korotettavaksi 30,00€+24%alv, kattamaan nousseita työvoimakustannuksia. 

Liitteenä työpajan palveluhinnasto 2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä esitetyn työpajan palveluhinnaston 2023

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.