Elinvoimalautakunta, kokous 14.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 LISÄPYKÄLÄ: Vs. rakennustarkastaja (lisäpykälä)

MUODno-2023-157

Valmistelija

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Elinvoimajohtajalle on myönnetty virkavapaa 20.3.-30.7.2023 väliseksi ajaksi. Elinvoimajohtajan sijaiseksi siirtyy rakennustarkastaja. 

Vs. rakennustarkajan määräaikainen virka julistettiin haettavaksi ajalle 27.1.-20.2.2023. Hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekryssä. Rakennustarkastajan kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen pätevyys sekä hyvä suomen kielen taito. Hakuaika päättyi 20.2.2023 klo 15.00. Määräaikaan mennessä saapui 10 hakemusta, joista 8 täytti hakuilmoituksen kelpoisuusvaatimukset. Vertailutaulukko kokouksen oheismateriaalina. Kokonaisharkinnan perusteella ansioitunein ja soveltuvin hakija on *********. Elinvoimajohtaja on haastatellut ********* puhelimitse 2.3.2023.

Vs. rakennustarkastaja toimii tehtäväaluevastaavana rakennusvalvontapalvelut –tehtäväalueella.

Hallintosäännön 42 a § mukaan lautakunnat valitsevat alaisensa organisaation tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat.

Vs. rakennustarkastajan tehtäväkohtainen palkka on 3 372,38 euroa (hinnoittelutunnus 5 01 01 01 1) ja työaika 36,25 h/vko. Tehtävässä noudatetaan kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta valitsee vs. rakennustarkastajaksi *********.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.