Elinvoimalautakunta, kokous 14.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Verkostoilla vaihdoksiin –hankkeeseen osallistuminen

MUODno-2023-105

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Perustelut

Lapin Yrittäjät ry on lähestynyt Muonion kuntaa pyynnöllä osallistua valmistelemaansa yritysten omistajanvaihdostoimitaa tukevaan Verkostoilla vaihdoksiin –hankkeeseen. Omistajanvaihdostoiminta on oleellinen osa alueen ja kuntien elinkeinopolitiikka siinä missä esimerkiksi uusien yrittäjien neuvontakin: Suomessa ja Lapissa on tällä hetkellä paljon yli 55-vuotiaita yrittäjiä, joiden kohdalla omistajanvaihdos tai siihen valmistautuminen saattaa tulla kyseeseen lähivuosien aikana. Lapissa on jo aiemmin tehty jokaiseen lappilaiseen kuntaan kohdistuvia omistajanvaihdoksien tukitoimia ja hanketoimintaa yhteistyössä Lapin Yrittäjät ry:n kanssa. Toiminnan johtopäätöksenä on todettu tarve laajentaa omistajanvaihdosaktiviteetteja väestörakenteeltaan sekä ostaja- että jatkajapotentiaaliltaan haasteellisen Lapin ulkopuolelle.

Lapin Yrittäjät ry:n hallinnoima, osarahoittama ja JTF-Rahaston 80 % tuella toteutettava Verkostoilla vaihdoksiin -hanke pyrkii vastaamaan aikaisemmissa omistajanvaihdostoimissa tunnistettuihin haasteisiin sekä pyrkii kokeilemaan uusia toimintatapoja ja malleja. Hankkeen avulla lappilaisten yrittäjien verkostoa laajennetaan koko Suomeen sekä monipuolistetaan mm. verkostoitumalla yrittäjä- ja kehitysverkostoihin sekä myös kansainvälisiin verkostoihin. Yhteistyöverkostot kattavat myös mm. Suomen Yrittäjät ry:n maahan muuttaneiden yrittäjien verkoston, Invest In Finland-verkoston sekä alueelliset toimijat sekä hankkeet, joiden tavoitteena on saada uutta voimaa yritysten työvoimaksi ja omistajiksi. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammattioppilaitosten yrittäjyyskasvatus, innovaatio-, sekä start Up-toimijoiden kanssa.

Lapin Yrittäjät ry toimii hankkeessa Lapin keskeisenä ja puolueettomana omistajanvaihdostahona, koordinoi alueellista omistajanvaihdosfoorumia ja tarjoaa matalan kynnyksen apua ostajille, myyjille ja sukupolvenvaihdosta harkitseville sekä tukee kuntien elinkeinopalveluja omistajanvaihdoskysymyksissä. Hanke palvelee neuvonnassa ja verkottamisessa kuntarahoitukseen osallistuvien kuntien yrityksiä. Hankkeen yleiset tulokset ovat julkisesti koko maakunnan hyödynnettävissä. Hankkeen alustava budjetti on 242.556 euroa.

Lapin Yrittäjät ry:n tavoitteena on, että kaikki Lapin kunnat osallistuisivat hankkeen rahoitukseen ja toimenpiteisiin. Lapin Yrittäjät ry pyytää ilmoittamaan 28.2.2023 mennessä sitoutuvatko kunnat hankkeen rahoitukseen ja toimenpiteisiin. Muonion maksuosuudeksi Lapin Yrittäjät ry ehdottavat:

  • vuonna 2023 noin 117,19 euroa
  • vuonna 2024 noin 281,26 euroa
  • vuonna 2025 noin 164,07 euroa

Yhteensä 562,52 euroa

Kuntarahoituksen tarkka summa selviää, kun kunnilta on saatu sitoumukset hankkeen rahoitukseen. Mikäli kuntarahoitus toteutuu riittävänä ja hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen JTF-rahastosta, hanke toteutetaan ajalla 1.8.2023 – 31.7.2025 (24 kk).

Muonion kunnan hallintosäännön 27 §:n mukaan lautakunta palvelualueellaan päättää palvelualuettaan koskeviin yhteisiin hankkeisiin osallistumisen talousarvion mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että Muonion kunta osallistuu Lapin Yrittäjät ry:n hallinnoiman Verkostoilla vaihdoksiin -hankkeeseen selostusosassa esitetyllä kuntarahoitusosuudella ja antaa sitoumuksensa hankehakemusta varten esitetyn mukaisesti, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen ja riittävä määrä kuntia osallistuu hankkeeseen.

Kuntarahaosuus osoitetaan Kuntakehittäminen ja työllisyyspalveluiden tehtäväalueelta kohdasta Projektit.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunnan 28.2.2023 kokousjärjestelyssä tapahtuneen virheen vuoksi lautakunta käsittelee  asian uudelleen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että Muonion kunta osallistuu Lapin Yrittäjät ry:n hallinnoiman Verkostoilla vaihdoksiin -hankkeeseen selostusosassa esitetyllä kuntarahoitusosuudella ja antaa sitoumuksensa hankehakemusta varten esitetyn mukaisesti, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen ja riittävä määrä kuntia osallistuu hankkeeseen.

Kuntarahaosuus osoitetaan Kuntakehittäminen ja työllisyyspalveluiden tehtäväalueelta kohdasta Projektit.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Lapin Yrittäjät ry