Elinvoimalautakunta, kokous 25.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Muut asiat

Päätös

Elinvoimalautakunta keskusteli mm. seuraavista asioista:

  • kylän latujen kunnossapito loppukeväästä
  • latu- ja reittiasioiden kilpailutuksen valmistelun tilanne
  • Pahtosen parkkipaikan maisemointimahdollisuuksien selvittäminen
  • teiden kunnossapidon inventaario ja suunnitelman edistäminen
  • keskustaajaman kesäkukat
  • kunnossapitopäällikön rekrytoinnin tilanne
  • ELY:n kilpailuttamien kuljetusten tilanne 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)