Elinvoimalautakunta, kokous 25.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Saapuneet kirjeet;
- Taksi Hietala Oy
- Vetoomus kouluruokailun järjestämisestä
- Rakennustarkastajan päätökset 22.2.-18.4.2023
- Ravitsemisyöntekijän eläköityminen

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Muotka, vs. elinvoimajohtaja, jaakko.muotka@muonio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee kyseiset asiat tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta merkitsi kyseiset asiat tiedoksi. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)