Elinvoimalautakunta, kokous 25.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi lisäpykälällä § 66 täydennettynä.