Kunnanhallitus, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Asiakirjoja tiedoksi

Valmistelija

 • Elli Rauhala, toimistosihteeri, elli.rauhala@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitukselle tiedoksi saapuneet ja tiedotettavat asiakirjat sekä ne lauta- ja toimikuntien pöytäkirjat, joiden päätöksiin ei enää ole mahdollista käyttää otto-oikeutta.

 1. Opetushallitus 2.3.2021: Päätös (185/31/2020) vieraskielisten sekä saamen- ja romaanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2020, myönnetty 1.505,- (MUODno-2020-172)
 2. Lapin aluehallintovirasto 22.2.2021: Päätös (LAAVI/1633/2020) Helmiä Tunturin Juurella2, myönnetty 2.500,- (MUODno-2021-81)
 3. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 15.1.2021: Muutospäätös (112158) Mobiilisti Muoniossa, myönnetty 23.454,55 (Dnro 168/21.10.2019)
 4. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 22.1.2021: Maksatuspäätös (336365) Onnellisia luonnossa –ulkoilureittien kehittämishanke, myönnetty 220.902,32 (MUODno-2020-25)
 5. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.3.2021: Päätös (EURA 2014/10906/09 02 01/2020/POPELY) MetsäRekry Lappi-hankkeelle 135.998,- (MUODno-2020-94)
 6. Lapin liitto 15.3.2021: Maksatuspäätös (EURA/2014/8018/09 02 01 01/2019/LL) Muonion Master Plan –hanke 15.571,05 euroa (Dnro 27/13.2.2018)
 7. Metsähallitus 9.3.2021: Lupa (MH 1422/2021) Suomen riistakeskukselle supikoirien poistamiseen liittyvää ulkopaikkakuntalaisen metsästysoikeutta useisiin Lapin ja Pohjois-Suomen maakuntien alueilla sijaitseviin kansallis- ja luonnonpuistoihin
 8. Tekninen lautakunta: Pöytäkirja 23.2.2021
 9. Nuorisovaltuusto 2.3.2021: Toimintakertomus vuodelta 2020 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021
 10. Sodankylän kunta 1.3.2021: Ympäristöterveydenhuollon talouden toteutuminen 2020
 11. Sodankylän kunta 8.3.2021: Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös § 5 toimivallan delegointi tartuntalain 59 a, b ja e mukaisten kohteiden valvonnasta, tehtävät delegoidaan Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon valvonnasta vastaaville viranomaisille

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen em. asiakirjat ja mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)