Kunnanhallitus, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Kiela kiinteistön myyntiin asettaminen

MUODno-2020-22

Valmistelija

  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi 14.12.2020 § 56 toimitilaohjelman jatkotoimenpiteet ja päätöksen mukaan Kielan kiinteistö asetetaan julkiseen myyntiin. 

Tekninen osasto on luonnostellut Huutokaupat.com -palveluun myynti-ilmoituksen, jossa mm. todetaan kiinteistön perustietoja ja aiempaa käyttöä.  Korkeimman tarjouksen tehneen edellytetään toimittavan suunnitelma kiinteistön tulevasta käytöstä ennen tarjouksen mahdollista hyväksymistä. Tulevan käytön tulee olla linjassa kunnan Master Planin kanssa. 

Myynti-ilmoituksen luonnos toimitetaan oheismateriaalina. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että korkeimman tarjouksen tehneen edellytetään toimittavan suunnitelma kiinteistön tulevasta käytöstä ennen tarjouksen mahdollista hyväksymistä. Tulevan käytön tulee olla linjassa kunnan Master Planin kanssa. 

Kunnanhallitus hyväksyy luonnoksen mukaisen ilmoituksen julkaistavaksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittellijän ehdotuksen. 

Kokouskäsittely

Hallitus keskusteli mm. taideseura Jieriksen näyttelytoiminnasta ja torstaitorien jatkumisen vaihtoehdoista kiinteistön myynnin jälkeen.

Tämän asian käsittelyn aikana pidettiin kokoustauko klo 15.45-15.50. Tauon päättymisen jälkeen suoritettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi kokouksessa olevan samat henkilöt kuin ennen taukoa. 

Tiedoksi

tekninen osasto, elinkeino

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)