Kunnanhallitus, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Kunnan koronavarautuminen ja tehdyt toimenpiteet

MUODno-2020-32

Valmistelija

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Alueellinen ja kunnallinen tilannekuva

Alueellisen koronakoordinaatioryhmän arvion mukaan tämä hetkinen koronatilanne on Lapin sairaanhoitopiirin alueella edellisviikkojen tasolla. Muoniossa tilanne on rauhallinen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tautitilanne on huonontunut nopeasti ja tällä hetkellä herkemmin tarttuva muuntovirus on valtaviruksena. Matkailun myötä tartuntariski on kasvanut muuallakin maassa. Valtakunnallisesta koronatilanteesta johtuen on ensisijaisen tärkeää, että asukkaiden ja matkailijoiden tulee noudattaa annettuja ohjeistuksia erityisen huolellisesti. 

Muonion koronarokotekattavuus on valtakunnallisissa vertailuissa jo melko hyvä; iso osa riskiryhmiin kuuluvista tai heidän parissa työskentelevistä on saatu rokotettua vähintään ensimmäisen rokoteannoksen osalta. Muoniossa on hyvät valmiudet rokotteiden antamiseen sitä mukaan, kun rokotteita alueelle saadaan.

Seuraamme aktiivisesti tilanteen kehittymistä sekä viranomaisten ja Lapin sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmän suosituksia. Kaikki Muonion kunnan toimenpiteet tehdään LSHP:n koronakoordinaatiotyöryhmän asiantuntemusta kuullen poikkeusolojen johtoryhmässä. Poikkeusolojen johtoryhmä on myös osallistanut vastaavat ja esimiehet em. linjavetokeskusteluun.  

Kaikki Lapin alueen ajankohtaiset suositukset ja rajoitukset ovat löydettävissä Koronaturvallinen Lappi – sivustolta (www.koronaturvallinenlappi.fi).

 

Lapin aluehallintoviraston päätös kokoontumisrajoituksesta 6 henkilöä 2.3. – 28.3.2021 välisenä aikana

Lapin aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 6 (kuusi) henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 2.3. - 28.3.2021. Tämä päätös korvaa aiemman Lapin aluehallintoviraston 19.2.2021 antaman päätöksen (LAAVI/273/2021).

Kunnan järjestämät yleisötilaisuudet ja tapahtumat on peruttu tuolta ajanjaksolta.

Lapin Aluehallintoviraston päätös tartuntatautilain 58 d mukaisesti

Lapin aluehallintovirasto on tehnyt tartuntatautilain 58 d mukaisen päätöksen, jossa se velvoittaa toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin ja turvavälit voidaan säilyttää. Määräys on voimassa ajalla 8.3.–28.3.2021. Em. päätöksen nojalla Lapin aluehallintovirasto velvoittaa toimijoita järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden (2) metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.

Määräys koskee kaikkia:

 • yksityisiä yhteisöjä,
 • säätiöitä ja muita oikeushenkilöitä,
 • yksityisiä elinkeinoharjoittajia pl. majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun 1§ 2 momentin 6 kohdan toimijoita,
 • kuntia ja kuntayhtymiä,
 • uskonnollisia yhdyskuntia ja
 • julkisoikeudellisia laitoksia.

 

Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Lisäksi päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin.

Tilojen hallinnoinnista vastaavien tahojen on huolehdittava, että:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

 

Muonion kunnan palveluiden toteuttamisesta ja ohjeistuksista 8.3.2021-28.3.2021

Kunnan tiloista ja yleisötilaisuuksista

Kunnan kokoontumistiloja ei pääsääntöisesti varata ulkopuolisille (kyläpirtti, valtuustosali, kokoustilat ja auditorio). Tämä siksi, että kunta on velvollinen valvomaan, että omistamissaan tiloissa noudatetaan AVI:n asettamaa turvavälimääräystä. Valvontaa on käytännössä hyvin haastavaa varmuudella toteuttaa tilanteissa, joissa tiloja käyttää organisaation ulkopuolinen taho. Kunta tekee tarvittavat tilamuutokset kokoustiloihin sekä yksiköiden sosiaalitiloihin. Kunnan päätöksentekoelimet ohjataan kokoustamaan ensisijaisesti valtuustosaliin ja auditorioon. 

Omatoimiseen leikkimiseen tarkoitettu sisäleikkipaikka Nappulanurkka Kielassa on pois käytöstä. Leikkipaikassa ei ole tilan hallinnoijan puolesta valvontamahdollisuutta, joten tilaa ei saa toistaiseksi käyttää.

Työpajan kirpputori pysyy kiinni, koska kirpputorin tilat ovat suoraan yhteydessä työpajan muihin tiloihin. Työpajan kautta koordinoidaan mm. vahtimestaripalveluita, sisäisen postin logistiikkaa ja ruokajakelua. Työpajatoiminta ja em. tilat toimivat siis monen kunnan kannalta kriittisen palvelun solmupisteessä.   

Muonion kunta korostaa kunnan omistamien harrastustilojen käyttäjiä koronasuositusten noudattamisesta, jotta tilat pystytään pitämään käyttäjien käytössä mahdollisimman pitkään:

 • Kuntosalilla jokainen käyttäjä huolehtii laitteiden desinfioinnista ennen ja jälkeen käytön, salille vain ajanvarauksella oman perhekunnan kesken.
 • Tilojen käyttäjiltä edellytetään hyvää käsihygieniaa, vahvaa kasvomaskisuosituksen huomioimista, yskimishygieniasta huolehtimista ja asiointia vain täysin terveenä. Ylimääräisiä kontakteja tulee välttää sekä  noudattaa 2 metrin turvavälejä. Käsien pesu- ja desinfiointimahdollisuus on olemassa kaikissa kunnan tiloissa.
 • Tilojen käyttäjät: noudatattehan AVI:n kokoontumisrajoituspäätöksiä sekä kunnan antamia suosituksia ja ohjeita tilojen varaamiseen ja käyttöön liittyen.

Tapahtumia ja yleisötilaisuuksia siirretään myöhemmin pidettäviksi.

 

Sivistyspalveluista

Muoniossa perusopetus ja lukio jatkavat toistaiseksi lähiopetuksessa. Paikallinen epidemiatilanne on edelleen hyvin rauhallinen, joten etäopetukseen siirtyminen ei toistaiseksi ole Muoniossa tarkoituksenmukaista ja perusteet eivät siten täyty. Kunta tiedottaa mahdollisimman pian, mikäli em. tilanteisiin sekä etäopetukseen siirtymisen edellytyksiin tulee muutoksia.

Yli 16-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta suositellaan keskeytettäväksi 28.3.2021 saakka. Lapin sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikkö suosittelee lisäksi, että sairaanhoitopiirin rajojen ylittäviä urheilu- ja liikuntatapahtumia ei järjestetä määräaikaisesti 28.3.2021 saakka. Suositus koskee kaikenikäisiä yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa. Suositus ei kuitenkaan koske maajoukkuetoimintaa eikä SM- ja 1-divisioonatason kilpailutapahtumia. Muonion kunnassa 22.2.2021 tehdyt muutokset liittyen mm. liikunta- ja harrastustoimintaan ovat voimassa 28.3.2021 asti tai kunnes toisin ilmoitetaan.

Nuorisotoiminnan avoimet nuorten tila-illat jatkuvat 8.3.-28.3.2021 mikäli tautitilanne pysyy kunnassa rauhallisena.  Toiminnassa noudatetaan voimassa olevia rajoituksia ja ohjeistuksia. Nuorisotalo Tippalasssa kävijärajoitus on 18 nuorta yhtä aikaa, jotta terveysturvalliset ehdot voidaan säilyttää. Alle 16- vuotiaiden kerho- ja harrastustoiminta jatkuu toistaiseksi.

Kuntosali ja liikuntasali toimivat ajanvarauksella. Kunnan kuntosalilla sallitaan vain yksi varaus kerrallaan. Kunnan liikuntahallilla saa olla korkeintaan yhtäaikaisesti kuusi henkilöä, niin että turvavälit säilyvät.

Kirjasto ja omatoimikirjasto ovat auki normaalin aukioloaikojen puitteissa. Asiakkaita opastetaan ja ohjataan määräysten noudattamisessa, kuten riittävän vähintään kahden metrin turvavälin pitämisessä. Siivousta tehostetaan.Yhteispohjoismainen kirjastoauto liikennöi kotimaan reiteillä normaalisti. Kirjastoautossa asioidaan yksi perhe tai asiakas kerrallaan, koska auton tila ei mahdollista kahden metrin turvavälin pitämistä muihin henkilöihin.

 

Sosiaalipalveluista ja riskiryhmien suojaamisesta

Erityistä huomiota tulee kiinnittää hoiva- ja hoitoyksiköissä vierailemisen sääntöjen noudattamiseen, jotta pystytään takaamaan terveysturvalliset vierailut asiakkaille:

 • Vierailusta tulee aina sopia etukäteen hoitohenkilöstön kanssa.
 • Vierailun aikana tulee sekä vierailijan, että asiakkaan käyttää asianmukaisia suojavälineitä, kuten kirurgista suu-nenäsuojaa eli kasvomaskia.
 • Osastolla saa vierailla kaksi vierasta kerrallaan. Vierailu toteutetaan tilassa, jossa ei ole muita ihmisiä tai mahdollisuuksien mukaan ulkona. Kanssakäymistä muiden asiakkaiden kanssa tulee välttää.
 • Vierailu ei ole sallittu, mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita.
 • Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä kahden metrin turvavälistä on huolehdittava vierailun aikana.
 • Vierailujen osalta henkilöstön antamia ohjeita ja suosituksia tulee ehdottomasti noudattaa.

Maskin käyttö on yksi tehokkaimmista keinoista virustartuntojen ehkäisemisessä ja riskiryhmien suojelemisessa. Kunta suosittelee huomioimaan tämän myös kotivierailujen yhteydessä.

 

Teknisen hallinnon palveluista

Lappian ravintola on suljettuna hiihtolomaviikon 10. Ruoan jakelut hoidetaan normaalisti. 15. - 26.3 ravintolasta voi käydä ostamassa noutolounasta. Ruokalassa voi ruokailla ainoastaan Lappian ja lukion oppilaat ja henkilökunta.

 

Etätyösuosituksesta

Valtioneuvosto on antanut laajan etätyösuosituksen. Julkisen sektorin työtekijöille suositellaan etätyötä, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Samaa suositellaan myös yksityisille työnantajille. Lähi- ja etätyön yhteensovittamisen arviointi tapahtuu työpaikoilla. Lisäksi työpaikoilla tulee edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. Työpaikkojen kokouksissa ja koulutuksissa tulee suosia etäjärjestelyitä.  Mikäli järjestäminen ei ole mahdollista, kokouksissa/tapaamisissa on kasvomaskisuositus, jos turvavälejä ei voida pitää.

Muonion kunta huomioi em. suositukset toiminnassaan ja palveluiden järjestämisessä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaisen kunnan koronavarautumistilanteen ja Lapin aluehallintoviraston päätökset tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyy edellä mainitut kunnassa tehdyt linjaukset, suositukset ja toimenpiteet. Linjaus harrastustoiminnan järjestämisen tauosta on voimassa 11.4.2021 saakka. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Tiedoksi

osastot, henkilöstö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)