Kunnanhallitus, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Muut asiat

Kokouskäsittely

  • Maanantaina 29.3.2021 järjestetään kunnanhallituksen kokous, jolloin käsiteltäneen mm. tilinpäätös, ennakkoäänestysajat, vaalilautakunnan varajäsenet, keskusvaalilautakunnan tilapäiset varajäsenet ja lukion rehtorin rekrytointia.
  • Latujen ylläpito nostaa keskustelua kuntalaisten keskuudessa. Reittityöryhmä on tietoinen tilanteesta, mutta pienentyneet määrärahat vaikuttavat erityisesti tänä vuonna. Kunta rahoittaa ylläpitoa yhteistyössä yritysten kanssa ja yritysten maksuosuudet ovat pienentyneet tänä vuonna. Lisäksi Metsähallituksella on käynnissä parannustöitä puiston alueella ja se rajoittaa latujen käyttöä. 
  • Kirkonkylän osayleiskaavan laatimisesta tulee lisätä tiedottamista, lausunnonantoaikaa on jatkettu 31.5.2021 saakka. 
  • Kunnan myynnissä olevien tonttien markkinointia tulisi lisätä, esim. Kangosjärven ja Käkinivan vapaat tontit näkyvät vain kunnan verkkosivuilla kiinteistöpörsissä.
  • Lautakuntien kokouksissa tulee olla erilliset sihteerit ja puheenjohtajan vastuulla on sähköisen yhteyden hallinta (esim. teams-alusta).

 

Hanna Huhtamäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)