Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 233 Irtisanoutuminen toimistosihteerin työsuhteesta

MUODno-2021-355

Valmistelija

  • Matti Pinola, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, matti.pinola@muonio.fi

Perustelut

Toimistosihteeri XXX XXX on 11.6.2021 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut irtisanovansa toimistosihteerin työsuhteensa päättymään 1.11.2021 alkaen. 

Hallintosäännön 34 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee toimistosihteeri XXX XXX irtisanoutumisilmoituksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja kertoi suunnitelmasta, jonka mukaan palkanlaskentaan rekrytoidaan toimistosihteeri 31.12.2023 saakka. Siihen mennessä tulevan soten vaikutukset sekä ulkoistamismahdollisuudet selvinnevät. 

Tiedoksi

työntekijä, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)