Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Jäsenen valinta Lapin urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan

MUODno-2021-392

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Lapin Urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan kuuluu 40 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, jotka valitaan kunnallisvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kukin jäsenkunta nimeää valtuuskuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Lapin urheiluopistosäätiön valtuuskuntaan. 

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Valtuuskuntaan.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)