Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 Jäsenen valitseminen Arktisen Lapin ympäristönsuojelujaostoon

MUODno-2021-371

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Sodankylän kunta on vastannut 1.1.2020 alkaen Sodankylän, Inarin, Muonion, Enontekiön ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä.

Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii teknisen lautakunnan alainen ympäristöjaosto, jossa on seitsemän jäsentä; kaksi jäsentä Sodankylästä ja Inarista, yksi Muoniosta, Enontekiöltä sekä Utsjoelta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen jaostoon (Arktisen Lapin ympäristönsuojelu) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Valinnassa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)