Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Jäsenien valitseminen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon

MUODno-2021-388

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kunta­yhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta sairaanhoitopiirille laissa säädetyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja sekä muita palveluja.

Jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikaudekseen yhtymävaltuustoon jäseniä asukasluvun mukaan ja kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Muonion kunta valitsee kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Lapin sairaan­hoitopiirin kuntayhtymän  yhtymävaltuustoon.

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)