Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Jäsenten valitseminen Kolpeneen palvelukeskuksen yhtymävaltuustoon

MUODno-2021-369

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää alueellaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa säädettyjä palveluja. Lisäksi kuntayhtymän tehtävänä on hoitaa lastensuojelun suurten kustannusten tasaus siten kuin siitä on erikseen säädetty.

Jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikaudekseen jäsenet yhtymäval­tuustoon kunnan asukasluvun perusteella ja kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Muonion kunnan tulee alle 8 000 asukkaan kuntana valita kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä.

Kuntayhtymistä säädetään kuntalain 55 §:ssä ja yhtymävaltuuston jäsenten valinnasta 59 §:ssä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kuntalain, tasa-arvolain ja kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)