Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Lapin liiton hanke: vuoden 2021 digikannustin

MUODno-2021-288

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö on avannut vuoden 2021 digikannustin haun, joka on avoinna 4.5.2021 asti. Vuoden 2021 digikannustin haussa, kunnat voivat hakea yhdessä toisten kuntien kanssa haettavaksi seuraavia kokonaisuuksia :

  1. Kuntien toiminnan ja palveluiden digitalisaation kehittäminen rakennetun ympäristön toimialalla
  2. Digitaalisen turvallisuuden edistäminen kuntien toiminnan ja johtamisen jatkuvuuden varmistamiseksi.

Lapin liitto on saanut alustavasti 11 kunnalta kiinnostuksen hankehaun teemoja kohtaan, ja on ilmoitetun kiinnostuksen pohjalta rakentanut hankehakemuksen. Tulevaa vuoden 2021 digikannustin hakua on käsitelty niin kunnanjohtajaverkostossa (22.3), kuin tämän tiimoilta on pidetty kaksi ideointi- ja hankehaku workshoppia, joihin kiinnostuksensa ilmaisseilla kunnilla oli mahdollisuus osallistua 21 ja 22.4. Kuntatyöverkosto on myös kokouksessaan 29.4 käsitellyt hankehakua. Lapin liiton tavoittelemassa hankekokonaisuudessa kuntien omarahoitusosuus olisi noin 90 000-105 000 euroa (15 % rahoituksesta). Mikäli hanketta päätyy hakemaan 11 kuntaa, on kuntakohtainen rahoitusosuus tällöin noin 4 406 euroa vuodessa (vuonna 2022 ja 2023) tai aloitusajan kohdasta riippuen 3 000 euroa vuodessa (2021, 2022 ja 2023). Kuntien omarahoitusosuutta voitaisiin myös kattaa tuntikirjanpitoon perustuvalla työpanoksella.

Hanke on suunnattu tukemaan ja helpottamaan kuntien ja maakunnan johtoryhmätyöskentelyä digitalisoituvassa toimintaympäristössä, jossa tietoturvan ohella myös toimintamallit, tiedon hyödyntäminen ja sen jakaminen ovat murroksessa. Valittujen teemojen kautta pyritään lisäämään kuntienvälistä yhteistyötä ja yhteisiä toimintamalleja, joiden avulla digitaalisessa toimintaympäristössä tehtävä työ lisää mm.kuntien ennakointikyvykkyyttä.

Yleishallinto on keskustellut resurssien riittävyydestä em. hankkeen suhteen. On päädytty ratkaisuun, että Muonion kunta ei ole mukana em. yhteishankkeessa vuosina 2021-2023, vaikka hankkeen periaatteet ovat kannatettavia ja hyviä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei osallistu Lapin liiton kuntien digikannustin-hankkeeseen. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Lapin liitto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)