Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 239 Muut asiat

Kokouskäsittely

Hallitus avustaa Muonion Lohiviikot ry:n tapahtumaa 700 eurolla. Tämä avustus poissulkee elinvoimalautakunnan tapahtuma-avustuksen elokuussa 2021. Kunnanjohtaja ei ollut läsnä kokouksessa tämän keskustelun aikana.

Uudella valtuustokaudella otetaan käyttöön luottamushenkilöille CaseM-kokousjärjestelmä. Tähän järjestetään koulutusta elokuun lopusta alkaen. Uusille valtuutetuille ja lautakuntien jäsenille hankitaan uudet laitteet kokouksiin osallistumista varten. Kuluvan valtuustokauden päättyessä valtuutetut voivat halutessaan lunastaa käytössään olleet laitteet ja korvauksesta päätetään myöhemmin.  

Kunnanhallituksen puheenjohtaja kiitti hallitusta hyvästä kaudesta ja keskustelusta sekä toivotti jatkaville valtuutetuille onnea ja viisaita päätöksiä jatkoon. Hallitus keskusteli itsearviointina päättyvän kauden onnistumisista ja tulevaisuuden kehittämiskohteista. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)