Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Valtuuston vaalilautakunta

MUODno-2021-384

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi 21.6.2021 hallintosäännön, jonka 113 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan.

Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto päätä toisin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se asettaa valtuuston vaalilautakunnan nimeämällä siihen viisi valtuuston jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston toimikaudeksi.

Samalla valtuusto nimeää yhden jäsenistä toimimaan valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtajana ja yhden varapuheenjohtajana. Lautakunnan sihteeriksi määrätään valtuuston pöytäkirjanpitäjä.

Lautakunnan valinnassa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosäännön määräyksiä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)