Kunnanhallitus, kokous 29.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Käkinivan ranta-asemakaavan päivittäminen

MUODno-2021-270

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Kunta on myynyt kaikki omistamansa ranta-asemakaavatontit Käkinivasta ja ranta-asemakaavaa olisi mahdollista tiivistää.

Kaavoituksesta aiheutuneet kustannukset on tarkoitus kattaa Käkinivan metsänhakkuista saaduista myyntituloista.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää

  • käynnistää Käkinivan ranta-asemakaavamuutoksen omistamansa kiinteistön osalta ja
  • esittää kunnanvaltuustolle Käkinivan ranta-asemakaavan muutoksen laatimiseen 12 000 euron määrärahan siirtoa kiinteistönhoidon tehtäväalueelta (kustannuspaikka 4390) alueiden käytön tehtäväalueelle (kustannuspaikka 4110).

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Muonion kunnanhallitus on päättänyt käynnistää Käkinivan ranta-asemakaavamuutoksen omistamansa kiinteistön osalta 7.6.2021 § 173.

Elinvoimajohtaja on valinnut kilpailutuksen perusteella 5.4.2022 § 4 kaavan laatijaksi Projoplan Oy Petri Tuormalan.

Kaavan laatija on toimittanut 16.6.2022 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, 20.6.2022 päivätyn kaavaselostuksen ja kaavaluonnoksen.

Kaavaluonnoksessa on osoitettu 17 uutta ei omarantaista rakennuspaikkaa, alueella on ennestään 19 ei omarantaista rakennuspaikkaa.

Yleisötilaisuus järjestetään 3.8.2022 klo 18.00 Muonion yhtenäiskoulun auditoriossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus kuuluttaa Käkinivan ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulon, merkitsee osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valmisteluasiakirjat tiedoksi ja asettaa ne nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Lausunnot pyydetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

elinvoimapalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)