Kunnanhallitus, kokous 29.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Kunnanjohtajan katsaus

Perustelut

Kunnanjohtaja kävi katsauksessaan läpi mm. seuraavat asiat:

 • Esimieshenkilöstön ajankohtainen tilanne
 • Hyvinvointipalveluiden ajankohtainen tilanne ja henkilöstöjärjestelyt
 • Vesiosuuskunta Aarian ajankohtainen tilanne
 • Lapin tulevan hyvinvointialueen aluejako
 • Lappi- brändikeskustelu
 • Heinäkuun tapahtumat/kj
 • Heinä-elokuun sijaisuusjärjestelyt ja sovitut käytännöt hyvinvointipalveluissa
 • Tulevat ulkomaan virkamatkat/vt. kehittämispäällikkö
 • Henkilöstöpoliittiset pelisäännöt (virkavapaat/lakisääteiset, harkinnanvaraiset yms.)
 • Tehtäväkuvapäivityksien ja TVA- prosessin eteneminen
 • Etätyösopimuksen jatkaminen 1.10.2022 asti
 • Kunnan kiinteistöstarategia: Kiela ja kunnantalon B-rakennus
 • Reittien kilpailutustilanne
 • Patsas-hanke (L. Filip)
 • Ylläksen osayleiskaavan tilanne
 • Muut mahdolliset asiat

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Hallitus merkitsee kunnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)