Kunnanhallitus, kokous 29.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Esityslistan toimittamisen 23.6.2022 jälkeen on lisätty

  • 186 § Ojusniityn tontin myyminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan lisäpykälällä työjärjestykseksi. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän esityksen.