Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 261 Hallinto- ja henkilöstösuunnittelijan viran hakuajan jatkaminen

MUODno-2022-414

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Hallinto- ja henkilöstösuunnittelijan virka oli haettavana 4.10.–19.10.2022 Kuntarekry.fi -palvelussa, TE-toimiston ja kunnan verkkosivuilla.

Määräaikaan mennessä saapui 6 hakemusta. Hakijat täyttävät kelpoisuusehdot koulutuksen osalta, mutta kokemusta kunnallishallinnosta ja henkilöstöhallinnosta ei ollut monella.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää jatkaa hakuaikaa ja toteaa, että virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

hakijat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)