Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Muut asiat

Kokouskäsittely

  • Hallitus edellyttää Tuomaanpalon asemakaava-alueen tonttien hintojen ja rakentamisvelvoitteen päivittämisen valmistelua. 
  • Hallitus esitti huolensa Lapin liitossa valmisteilla olevasta pisararatayhteyden edunvalvonnasta ja kuulemisen puutteesta.
  • Manu Friman on valittu Luken Lapin metsäraatiin. 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)