Sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Kulttuuriavustukset 2022

MUODno-2022-275

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Vuoden 2022 kulttuuriavustukset ovat olleet haettavina 6.5.2022 mennessä. Kulttuuriavustuksiin on vuonna 2022 varattu 2 000 euroa. Määräaikaan mennessä kulttuuriavustushakemuksia tuli yhteensä kuusi kappaletta.

Avustuksen myöntämisperusteiden mukaan kulttuuriavustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä Muonion kuntaan kohdistuvalle tai kunnassa järjestettävälle kulttuuri- ja taidepalveluiden tarjonnalle, taiteen harjoittamiselle ja harrastamiselle sekä kotiseututyölle. Avustuksia myönnetään kulttuurijärjestöjen toiminaan, työryhmille ja yksityisille henkilöille kulttuuripalveluiden tuottamiseen sekä työskentely- ja toimitilojen vuokrakustannuksiin. Muonion kulttuuripalvelut haluaa tukea kulttuuritoimijoita edelleen koronavuosien jälkeen, jonka vuoksi useat heistä joutuivat perumaan tai siirtämään suunniteltuja esityksiä.

Vs. kirjastonjohtaja-kulttuuriohjaajan avustusehdotus on esityslistan oheismateriaalina. Avustushakemukset ovat nähtävinä kokouksessa.

Vs. Kirjastonjohtaja-kulttuurisihteeri ehdottaa kulttuuriavustuksia jaettavaksi seuraavasti:

Jieris Ry
anottu avustus

 

300 €
750 €

Käsivarren seniorit Ry
anottu avustus

 

500 €
900 €

MLL:n Muonion osasto
anottu avustus

 

500 €
500 €

Runoryhmä Mariat ja Markukset
anottu avustus

 

300 €
määrittelemätön summa

Vilho Vähäsarja
anottu avustus

 

100 €
100 €

Ylimuonion kylätoimikunta ry
anottu avustus

 

300 €
350 €

 
yhteensä

2 000 €

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta myöntää kulttuuriavustukset vs. kirjastonjohtaja-kulttuuriohjaajan ehdotuksen mukaisesti: Jieris Ry 300 euroa, Käsivarren Seniorit Ry 500 euroa, MLL:n Muonion osasto 500 euroa, Runoryhmä Mariat ja Markukset 300 euroa, Vilho Vähäsarja 100 euroa ja Ylimuonion kylätoimikunta ry 300 euroa.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esteellisyys

  • Pirjo Rauhala (hallintolaki 28.1 §)
     

Kokouskäsittely

Pirjo Rauhala ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Koska puheenjohtaja poistui kokouksesta, puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi varapuheenjohtaja Mikael Heikkilä.

Pirjo Rauhala palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Hakijat, kirjasto- ja kulttuuripalvelut