Sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Liikunta-avustukset 2022

MUODno-2022-279

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Vuoden 2022 liikunta-avustukset ovat olleet haettavina 6.5.2022 mennessä. Avustuksiin on vuonna 2022 varattu 6 000 euroa. Tästä summasta 80 % eli 4 800 euroa on varattu perusavustuksiin ja 20 % koulutusavustuksiin vuoden mittaan hakemusten mukaisesti. Koulutusavustuksia haetaan etukäteen koulutuksiin, joilla kehitetään seura-aktiivien liikunnanohjaus- ja valmennustaitoja tai muita seuratyötä edistävää taitoa. Määräaikaan mennessä liikunta-avustushakemuksia tuli neljä.

Avustuksen myöntämisperusteiden mukaan liikunta-avustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä Muonion kuntaan kohdistuvalle tai kunnassa järjestettävälle liikuntatoiminnalle.

Hakemusasiakirjoista laaditut yhteenvedot toiminnan ja talouden tunnusluvuista sekä liikuntasihteerin avustusehdotus ovat esityslistan oheismateriaalina. Avustushakemukset ovat nähtävinä kokouksessa. Liikuntasihteeri ehdottaa liikunta-avustuksia (perusavustus) jaettavaksi seuraavasti toiminnan laajuuden ja jäsenmäärän perusteella:

Muonion Melojat
anottu avustus

 

750 €
1 000 €

Muonion Kiri
anottu avustus

 

2 400 €
määrittelemätön summa

Muonion Naisvoimistelijat
anottu avustus

 

1 600 €
2 000 €

Ylimuonion kylätoimikunta ry
anottu avustus

 

100 €
2 000 €

 

 

 

 

yhteensä

4 850 €

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta myöntää liikunta-avustukset liikuntasihteerin ehdotuksen mukaisesti: Muonion Melojat 750 euroa, Muonion Kiri 2 400 euroa, Muonion Naisvoimistelijat 1 600 euroa ja Ylimuonion kylätoiminkunta ry 100 euroa.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esteellisyys

  • Mikael Heikkilä (hallintolaki 28.1 §)
     

Kokouskäsittely

Mikael Heikkilä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Mikael Heikkilä palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Hakijat, liikuntapalvelut