Sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Lukion lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2022-2023

MUODno-2022-282

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Lukion lukuvuosisuunnitelman edellyttämät tiedot on koottu työsuunnitelman ja tilastotietojen pohjalta. Rehtori on yhteistyössä opettajien kanssa laatinut lukuvuosisuunnitelman noudattaen aiemmin tehtyjä päätöksiä. Työjärjestykset laaditaan erikseen kullekin jaksolle yhteistyössä Muonion yhtenäiskoulun kanssa. Työjärjestyksien laatiminen on kesken ja osin myös opettajien rekrytointi on kesken.

Opetus suunnitellaan niin, että Muonion lukio mahdollistaa lukion suorittamisen säädetyssä ajassa. Osa opinnoista voidaan edellyttää suoritettavaksi itsenäisesti. Pakolliset ja useimmat valtakunnalliset valinnaiset opinnot (ryhmän minimikoko on kolme) tarjotaan lähiopetuksena. Oppitunnit voivat kuitenkin sijoittua päällekkäin valinnoista riippuen. Ensi lukuvuodelle suunniteltu tuntikehys on kirjoittamishetkellä noin 147 vuosiviikkotuntia. Se on samalla tasolla kuin lukuvuonna 2021-2022. Myös oppilasmäärä on tätä kirjoitettaessa 8.6.2022 sama kuin lukuvuonna 2021-2022. Oppilasmäärä voi vielä muuttua.

Lukuvuosisuunnitelma on oheismateriaalina. Päivitetty lukuvuosisuunnitelma on lähetetty 10.6.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy päivitetyn lukion lukuvuosisuunnitelman lukuvuodelle 2022-2023.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Tiedoksi

Lukio