Sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Muonion kansalaisopiston opinto-ohjelman hyväksyminen lukuvuodelle 2022-2023

MUODno-2022-283

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Muonion kansalaisopiston lukuvuoden 2022-2023 ohjelmatarjonnan runkona on tutut kurssit aikaisemmilta lukuvuosilta. Lisäksi tarjolla on uusia kursseja. Opinto-ohjelmassa on pyritty huomioimaan kuntalaisten palaute ja toivomukset. Kursseja on suunniteltu 47 koko lukuvuodelle.

Lukuvuoden 2022–2023 opinto-ohjelman alustava tiivistelmä on oheismateriaalina. Päivitetty opinto-ohjelmaehdotus on lähetetty 15.6.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy päivitetyn Muonion kansalaisopiston opinto-ohjelman lukuvuodelle 2022–2023. Mahdolliset muutokset ja lisäykset ohjelmaan ennen lukuvuoden alkua ja lukuvuoden aikana tehdään kansalaisopiston rehtorin päätöksellä.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.