Sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Muut asiat

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että liikuntasihteeri Pihla Jaakkola esitteli liikuntapalveluita ennen kokouksen alkua.