Sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esityslistan (61-74 §).