Sivistyslautakunta, kokous 31.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022-2023

MUODno-2022-22

Valmistelija

  • Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Perusopetuslain (628/1998 23 §) mukaan lukuvuosi perusopetuksessa alkaa ensimmäisenä päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää, joista vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuonna 2022-2023 työpäiviä on 187.

Perusopetusasetuksen (852/1998 7 §) mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä eli lukuvuonna 2022-2023 3.6.

Lukiota koskevassa lainsäädännössä ei ole oppilaitoksen työaikaan liittyviä säännöksiä. Peruskoulun kanssa yhteisten ja rinnakkaisten opetus-, oppilashuolto- ja muiden järjestelyjen sekä perheiden lasten samanaikaisten loma-ajankohtien vuoksi Muonion lukion työaikojen on perusteltua olla perusopetuksen kanssa yhteneväiset. Jaksotus päätetään vuosisuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Opettajakuntaa, perusopetuksen oppilaskuntaa, lukion opiskelijakuntaa, nuorisovaltuustoa ja vanhempainyhdistystä kuultiin ehdotuksista. Opettajakunnalle, perusopetuksen oppilaskunnalle,  lukion opiskelijakunnalle ja nuorisovaltuustolle esitettiin kolme eri vaihtoehtoa, jotka ovat oheismateriaalina. Eniten kannatusta sai ehdotus 3. Muonion lapset ja nuoret Ry antoi oman ehdotuksensa, joka on myös oheismateriaalissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta päättää, että työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022–2023 sekä perusopetuksessa että lukiossa ovat ehdotuksen 3 mukaisesti seuraavat:

SYYSLUKUKAUSI
ti 9.8. – to 22.12.2022 91 päivää
syysloma viikko 42
vapaapäivä 5.12.2022

KEVÄTLUKUKAUSI
ma 9.1. – la 3.6.2023 96 päivää
hiihtoloma viikko 10
vapaapäivä 6.4.2023 (kiirastorstai)

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)