Sivistyslautakunta, kokous 31.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät 2022

MUODno-2022-13

Valmistelija

  • Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan jokaisen hallintokunnan tulee tarkistaa talousarviovuosittain, että laskun tarkastajat ja hyväksyjät sekä heidän varahenkilönsä ovat ajan tasalla ja hyväksyntää tarvittavat muutokset vuoden ensimmäisessä kokouksessa. 

Taulukko asiatarkastajista ja hyväksyjistä liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy ostolaskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät liitteen mukaan tilikaudelle 2022.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

kirjanpito, sivistyspalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)