Sivistyslautakunta, kokous 31.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Muut asiat

Päätös

Nuorisosihteeri Heidi Pouttu esitteli nuorisopalveluita ennen kokouksen alkua.

15.-16.2. järjestetään webinaarina Sivistystoimen talous- ja rahoituspäivät, joihin osallistuu sekä luottamushenkilöitä että viranhaltijoita.

Keskusteltiin Lappian rahoitusmuutoksista, perustoiminnan rahoituksesta on leikattu tälle vuodelle – 8 %. Lappia toimittaa päätöksestä oikaisuvaatimuksen.

Lappian kanssa on keskustelu koulutusvientiyhteistyöstä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)