Sivistyslautakunta, kokous 31.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Sivistysjohtajan katsaus

Perustelut

Sivistysjohtaja käsitteli katsauksessaan sivistyspalveluiden rakenneuudistusta. Lautakunta evästi suunnittelussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta merkitsee sivistysjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Mikael Heikkilä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20:22.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)