Sivistyslautakunta, kokous 31.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Aluehallintovirasto. Valtionavustushakemus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Onnelliset leiriläiset – Päiväleiri- ja kerhotoiminta Muoniossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtionavustushakemus yhteispohjoismaiseen kirjastoautotoimintaan 2022.

Aluehallintovirasto. Valtionavustushakemus etsivään nuorisotyöhön.

Opetushallitus 216/299/2021
Valtionavustushakemus vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriö VN/34157/2021
Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriö VN/27874/2020
Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2021.

Valtionvarainministeriö VN/32355/2021
Päätös kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2022

Kunnanvaltuuston päätös § 89, 13.12.2021
Vaalikelpoisuuden menettäminen sivistyslautakuntaan

Kunnanvaltuuston päätös § 90, 13.12.2021
Jäsenen ja puheenjohtajan valitseminen sivistyslautakuntaan

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Sivistyslautakunta merkitsee kyseiset asiat tiedoksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)