Sivistyslautakunta, kokous 31.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esityslistan (1–13 §).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)