Tunturi-Lapin maaseutulautakunta, kokous 26.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Heikki Kauppinen, luonnonvarapäällikkö, heikki.kauppinen@muonio.fi

Perustelut

Kittilän kunnanvaltuusto valitsi Tunturi-Lapin maaseutulautakuntaan 22.8.2022 § 65 Matti Pääkkölän tilalle Reijo Kyrön.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Kauppinen, luonnonvarapäällikkö, heikki.kauppinen@muonio.fi

Maaseutulautakunta merkitsee kyseisen asian tiedoksi.

Päätös

Maaseutulautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)