Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Aloite jäte- ja ekomaksun poistaminen asumattomista ja käyttämättömistä kiinteistöistä

MUODno-2014-2

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Valtuustossa on 28.2.2014 jätetty aloite (Dnro 48/5.3.2014), jossa esitetään jäte- ja ekomaksuja poistettavaksi kaikista asumattomista taloista, käyttämättömistä vapaa-ajan asunnoista ja metsäkämpistä.

Aloitteen mukaan jäte- ja ekomaksut pitää periä vain niistä kohteista, joissa tuotetaan jätettä. Myöskään paikkakuntalaisten vapaa-ajan asunnoista ei tulisi periä jäte- tai ekomaksua. Aloitteessa todetaan myös, että hinnoittelu pitää tehdä todellisen jätemäärän mukaan eikä oletetun.

Kunta on siirtänyt perussopimuksella jätehuollon tehtävät Lapin jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco).

Lapeco hoitaa vakituisten asuntojen, loma-asuntojen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon palvelutehtävät sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävät Enontekiöllä, Inarissa, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella, Sodankylässä ja Kemijärvellä.

Jätteen keräyksestä määrätään Lapecon jätehuoltomääräyksissä. Jätemaksujen perusteista määrätään jätetaksassa. Jätemaksut peritään asumisen ja vapaa-ajan asumisen jätehuollon järjestämisestä sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet). 

Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta. Niitä ovat esim.  jätteiden kerääminen, kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus sekä jätehuollon kehittäminen. Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.

Jätehuollon perusmaksu (eco-maksu) on asunto- ja huoneistokohtainen vuosimaksu, joka määrätään jokaiselle vakituiselle ja vapaa-ajan asunnolle. Tällä maksulla tuotettavia palveluja ovat mm. vaarallisten jätteiden vastaanotto, kerääminen ja käsittely, lääkejätteiden keräys, kuljetus ja käsittely apteekkien kautta, ekopisteiden ylläpito ja tuottajayhteisön ekopisteverkoston täydennys, jätehuoltopalvelujen kehittämistyö, jätehuollon yleinen tiedotus sekä jäteneuvonta sekä ecoKIERROS ja ecoNOUTO -jätehuoltopalvelut.

Lapecon perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymä mm.

  • huolehtii jätelain mukaisesti järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuuluvan jätteen keräyksen ja lajittelun organisoinnista sekä keräyspaikkojen määräämisestä koko kuntayhtymän alueella (haja-asutusalueiden asuinkiinteistöt mukaan lukien).
  • hyväksyy kuntayhtymän toiminta-alueella sovellettavan jätemaksutaksan sekä määrää ja maksuunpanee jätemaksut

Lapecon hallintosäännön 34 §:n mukaan maksuista ja niiden yksityiskohdista päättää Lapecon hallitus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että aloite jäte- ja ecomaksujen poistamisesta katsotaan loppuun käsitellyksi aloitteena. Em. maksujen poistamisesta päättää Lapecon yhtymäkokous.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)