Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Kunnanhallituksen kokouksen koollekutsuminen

MUO-2021-437

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan 15. luvun määräyksiä kokousmenettelyistä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten kokouksissa (123 §).

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä (hallintosääntö 127 §).

Kunnanhallitus päätti 5.12.2022 pitää varsinaiset kokoukset vuonna 2023 pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (kuukauden neljäs maanantai) klo 15 alkaen kunnantalon valtuustosalissa. Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että hallituksen kokous kutsutaan koolle kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää koolle­kutsumisaikaa.

Jos kokousta varten laaditaan esityslista ja se lähetetään sähköisesti ennen kokousta, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenille, valtuutetuille, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille, ao. vaikuttamistoimielimelle sekä tiedotusvälineille.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)