Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Kunnanjohtajan katsaus

Perustelut

Kunnanjohtaja kävi katsauksessaan läpi mm. seuraavat asiat:

  • markkinointiyhteistyö
  • järjestelyerät 2023 valmistelun tilanne
  • henkilöstöjärjestelyt kesällä ja syksyllä 2023
  • sivistyspalvelujen jaksojärjestelmän valmistelun tilanne.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Hallitus merkitsee kunnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)