Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Kuntalaisaloite jätehuollon uudelleen järjestämisestä

MUODno-2014-3

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Tunturi-Lapin KotiMökki ry on toimittanut kuntalaisaloitteen 15.12.2014 (Dnro 211/16.12.2014), jossa vaaditaan kuntalaisille oikeutta valita ja tehdä sopimus jätehuoltoyrittäjien kanssa. Kuntalaisilla ei ole kirjallista sopimusta Lapecon kanssa.

Aloitteessa vaaditaan, että jätehuollon järjestämisestä päätetään vaihtoehtojen välillä ja selvitetään kuntalaiselle koituvien jätehuoltomaksujen suuruus järjestettäessä jätehuolto ns. Kolarin mallin mukaan. Aloitteessa on yhteensä yli 200 allekirjoitusta.

Jätehuoltolain 35 §:n mukaan kunnan on järjestettävä seuraavat palvelut

 • astiatyhjennykset jokaiselta asumiseen käytettävältä tai julkisen toiminnan kiinteistöltä, jotka ovat astiatyhjennysalueella
 • alueellinen keräys niiltä kiinteistöiltä, jotka eivät kuulu astiatyhjennykseen
 • vaarallisten jätteiden vastaanotto
 • jäteasemapalvelut
 • jätteen käsittelyn järjestäminen
 • jäteneuvonta ja tiedottaminen
 • jätteenkuljetusten kilpailutukset
 • jätehuoltoviranomaisen tehtävät
 • jätehuoltomääräysten antaminen
 • määräyksistä poikkeamispäätökset
 • jätetaksan hyväksyminen
 • jätemaksujen maksuunpanot, maksujen perintä
 • jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset
 • jätteenkuljetuksen seuranta
 • jätteenkuljetusrekisterin pitäminen
 • jätehuollon poikkeamispäätökset.

Kunta on siirtänyt vuonna 2014 perussopimuksella jätehuollon tehtävät Lapin jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco).

Lapeco hoitaa vakituisten asuntojen, loma-asuntojen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon palvelutehtävät sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävät Enontekiöllä, Inarissa, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella, Sodankylässä ja Kemijärvellä.

Kuntalaisilta ei ole tullut erityisen painavia syitä jätehuollon uudelleen järjestämiseksi. Pääosin palaute Lapecon toiminnasta on positiivista tai neutraalia. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kuntalaisaloite jätehuollon uudelleen järjestämisestä katsotaan loppuun käsitellyksi aloitteena. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)