Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 LISÄPYKÄLÄ: Siltarahoitus Äkäslompolon valokuituverkon rakentamisen hankkeeseen (lisäpykälä)

MUODno-2023-335

Valmistelija

  • Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Perustelut

Verkko-osuuskunta Ylläksen laajakaista on lähestynyt Muonion kuntaa 7.6.2023 päivätyllä anomuksellaan Äkäslompolon valokuituverkon laajentamisen rakentamisaikaisesta rahoituksesta.

Anomuksen mukaan verkko-osuuskunta Ylläksen Laajakaista Valokuitu rakennuttaa kesällä 2023 ja 2024 valokuituverkon Äkäslompolosta Hannukaisen kautta Äkäsjokisuuhun sekä Luosuun, ja Äkäslompolosta pohjoiseen Kukaslompolovaaran alueelle.

Lapin ELY-keskus on päätöksellään 31.03.2022 päättänyt myöntää hankkeelle Tiedonvirtaa tunturin juurelta - kyläverkko Äkäsjokivarteen 616 004,73 euron tuen, joka vastaa 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista (880 006,76 euroa). Muonion kunnan puolelle ulottuvan osan kustannusarvio on 55 000,00 euroa. Osuuskunta esittää, että Muonion kunta myöntäisi hakijalle matalakorkoisen hankelainan, jotta sillä olisi realistinen mahdollisuus toteuttaa suunniteltu kyläverkkohanke. Lainan suuruus olisi noudatetun käytännön mukaan enintään hankkeen kustannusarvion suuruinen eli 55 000,00 euroa. Tarkoituksena on nostaa lainaa tarpeen mukaan ja takaisinmaksu suoritetaan kunkin vuoden loppuun mennessä tai tarvittaessa maksatuspäätösten mukaisesti.

Vt. kehittämisjohtaja on valmistellut esitystä ja esittää siltarahoitusosuuden myöntämistä: 

Muonion kuntastrategian yksi läpileikkaavista tavoitteista kuluvalle valtuustokaudelle on tietoliikenneinfran edellytysten kehittäminen. Teeman toimenpiteitä ovat mm. mahdollisuuksien luominen ja kumppanuuksien etsiminen tietoliikenneinfran kehittämiseksi, edunvalvonta ja rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen. Yksi strategiaa toteuttavista valikoiduista kestävän kehityksen mukaisista Agenda 2030-tavoitteista on rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita (tavoite 9). Kyseisen tavoitteen yksi keskeisimmistä mittareista, joka on valikoitunut myös Muonion kuntastrategiaan, on nopean laajakaistan saatavuus. Nopean laajakaistan saatavuus tukee paitsi elinvoimaisuuden ja elinkeinojen kestävää vahvistumista, myös kuntalaisten yhdenvertaisuutta.

Muonion kunnan alueen laajakaistakattavuus on keskinkertainen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 5.6.2023 julkaiseman tiedotteen mukaan Muonion kunta sijoittuu asteikolla 1,5 tähteä – 5 tähteä heikoimpaan luokkaan eli Muonion kunnan laajakaistaluokitus on kyseisen tilaston mukaan 1,5 tähteä kun maaseutumaiset kunnat saivat keskimäärin 2,5 tähteä. Traficomin vuosittaisella laajakaistaluokituksella mitataan digitaalisen infrastruktuurin saatavuutta Suomessa. Lapin Liiton tekemän Lapin laajakaistaohjelman mukaan Muoniossa kiinteän verkon yhteyksiä tarjoaa Telia Finland Oy ja julkisen tuen kyläverkkohankkeita on tehty alueelle Kerässieppi-Liepimä-Kotimaa. Kunnan uusiksi hankealueiksi on ohjelmassa määritetty mm. kuntakeskus, jonka alueelle on ilmaantunut markkinaehtoinen toimija, jonka valokuituverkon rakentamisen on määrä alkaa 2023 vuoden aikana.

Verkko-osuuskunnan mukaan kyseessä oleva hankealue ulottuu Muonion kunnan puolella kattamaan vireillä olevat elinkeinolähtöiset kaavahankealueet ja palvelisi näin alueen infran kehittymistä. Äkäslompolon pään Muonion kunnan osaan ei ole kunnalla realistisia resursseja lähteä itse rakennuttamaan tietoliikenneyhteyksiä, se on suhteellisen harvaan rakennettua verkon markkinaehtoisen rakentumisen näkökulmasta eikä siellä ole muuta järjestäytynyttä potentiaalista toimijaa julkisen tuen kyläverkkohankkeen toteuttajaksi kuin laina-anomuksen hakija.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Verkko-osuuskunta Ylläksen laajakaistalle myönnetään antolaina 55 000 euroa siltarahoituksena Muonion kunnan puolelle ulottuvalta valokuituverkon rakentamisen osuudelta. Valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään lainan ehdoista. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian. 

Tiedoksi

Verkko-osuuskunta Ylläksen Laajakaista, kirjanpito

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)