Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Muut asiat

Kokouskäsittely

Ennen varsinaista kokousta hallinto- ja henkilöstösuunnittelija Saara Koivisto kävi esittäytymässä, kertoi henkilöstöhallinnon tilanteesta ja esitteli vuoden 2022 henkilöstökertomusta. 

 

______________________________________________________________

 

Hallitus edellyttää, että elinvoimapalvelut laatii kunnan verkkosivuille kuvauksen asiakkaan liittymisprosessista kunnan vesihuoltolaitoksen palvelun piiriin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)