Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Pride -liputus Muoniossa Pride -viikolla

MUODno-2023-322

Valmistelija

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kesäkuun ajan vietetään Suomessa suurinta ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumaa, Pride -kuukautta ja varsinaista Pride -viikkoa vietetään tänä vuonna 26.6.–2.7.2023.

Pride-tapahtumia järjestävät Suomessa Setan jäsenjärjestöt, yritykset, muut organisaatiot, opiskelijaryhmät ja mm. vapaaehtoiset. Pääviesti on kunnioittaa ja juhlia jokaisen yksikön oikeutta olla turvallisesti oma itsensä.

Yhdenvertaisuuden edistäminen kuuluu kuntien lakisääteisiin tehtäviin ja kuntien on mietittävä omia linjauksiaan siihen, millaista yhdenvertaisuustyötä tai -politiikkaa ja hyvinvointia edistävää työtä kunnassa tehdään. Kuntaliitto on lähestynyt kuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista vastaavalle taholle ja viestintään kysymyksen siitä, miten tapahtuma näkyy Suomen kunnissa ja millä eri tavoin kunnat osallistuvat tapahtumaan tai Pride -kuukauden viestintään. Pride -liputus on yleistynyt kunnissa, mutta se ei ole Suomessa virallinen tai vakiintunut liputuspäivä. Suomessa on ns. salliva liputuskulttuuri; Sisäministeriön (2023) mukaan lipun voi nostaa salkoon muulloinkin kuin esimerkiksi virallisina liputuspäivinä. 

Muonion kunnassa, etenkin sivistyspalveluissa, on tehty vuodesta 2022 alkaen tietoisempaa ja näkyvämpää työtä tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden eteen. Kunta ei ole liputtanut vielä tähän mennessä pride-viikon aikana. Nuorisopalvelut toteaa, että nuoret ovat vuosia toivoneet näkyvämpää suvaitsevaisuus- ja yhdenvertaisuusteeman nostoa ja keskustelua kunnassa. Koetaan, että pride-liputus on näkyvä tapa osoittaa suvaitsevaisuutta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta liputtaa jatkossa Pride -viikoilla. Tänä vuonna viikko ajoittuu aj. 26.6.-2.7.2023.

Kunta liputtaa Pride- lipulla, mutta jos tätä ei ehdi tilata kuluvan vuoden Pride -viikon ajankohtaan, liputetaan aj. 26.6.-2.7.2023 Suomen lipulla. 

Päätös

Hallitus päätti esittää valtuustolle, että liputus toimitetaan Pride -viikon aikana lauantai päivänä Pride-lipulla, ei koko viikkoa. 

Hallitus linjasi, että kunta on suvaitsevainen ja päätti, että syksyllä kunnassa järjestetään teemaviikko tasa-arvosta, suvaitsevaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Päävastuu tapahtumien järjestämisestä on sivistyspalveluilla. 

 

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian. 

Kokouskäsittely

Hallitus keskusteli laajasti suvaitsevaisuudesta, tasa-arvoisuudesta, yleensä liputuksen merkityksestä ja keskustelun tärkeydestä. 

 

Tiedoksi

sivistyspalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)