Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Esityslistan 7.6.2023 toimittamisen jälkeen siihen on lisätty

  • 207 § Siltarahoitus Äkäslompolon valokuituverkon rakentamisen hankkeeseen (lisäpykälä)
  • 208 § Kemiläisenvaaran/Äijäniemen ranta-asemakaavan nähtävilläoloajan jatkaminen (lisäpykälä)

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)