Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Valtuustoaloite Jerisjoen suun ja Muonionjärven alueen vesiväylän kehittämiseksi

MUODno-2021-417

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Valtuuston kokouksessa 9.8.2021 Maria Pietikäisen johdolla valtuutetut jättivät yhteisen aloitteen, että kunta käynnistää heti selvitystyön ja rahoituksen hankinnan Jerisjoen suun ja Muoniojärven alueen vesiväylien kehittämiseksi, kaislojen niittämiseksi ja uimarannan virkistyskäytön parantamiseksi. Mukaan yhteistyöhön pitäisi saada myös muoniolaisia yhdistyksiä ja yrityksiä.

Aloitteessa todetaan, että Jerisjoki on merkittävä joki Muonionjoen ohella. Nyt joki on kasvamassa umpeen Jerisjoen suualueen ja Muonionjärven risteymäkohdassa. Virtaus on vähentynyt, uimaranta on kaventunut ja veneellä tai kanootilla yhteys vesistössä on huonontunut kaislankasvuston vuoksi. Kalastajat, melojat ja muut veneilijät sekä uimarannan käyttäjät ovat huolestuneita asiasta. Kuluneena kesänä uimarannalla kävi päivittäin kymmeniä eri ikäisiä muoniolaisia ja matkailijoita. Kunta on tehnyt sopimuksen uimarannan käyttämisestä maanomistajan kanssa.

Aloitteessa todetaan myös, että ympäristöministeriö on avannut rahoitushaun vesiensuojelun tehostamisohjelmaan ja vesistöjen kunnostukseen, josta voisi hakea tukea tämän tyyppiseen kunnostukseen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus lähettää aloitteen elinvoimalautakuntaan tiedoksi ja valmisteltavaksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Aloitetta on valmisteltu ja käsitelty mm.

  • elinvoimalautakunta 30.11.2021 § 40, hankerahoituksen haku ELY-keskukselta,
  • elinvoimalautakunta 24.4.2021 § 52, lisämäärärahan hakeminen hankkeen suunnitteluun ja 
  • kunnanhallitus 16.5.2022 § 90 ja valtuusto 13.6.2023 § 26, lisämäärärahan myöntäminen

Aloitteen pohjalta on laadittu kunnostussuunnitelma, joka on Lapin ELY-keskuksella lausunnolla. Suunnitelmassa on selvitetty mm. vesistötiedot, luontoarvot ja suojelukohteet. Toimenpide-ehdotuksina on mm. ruoppausta ja niittotoimenpiteitä useissa eri kohteissa. Kustannusarvio kaikille toimenpiteille on n. 220 000 euroa ja suunnitelmassa on myös ehdotus toimenpiteiden aikataulusta. Suunnitelman valmistuttua toimeenpano on elinvoiman palvelualueella ja edellyttää määrärahavarauksia. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että aloite Jerisjoen suun ja Muonionjärven alueen vesiväylän kehittämiseksi katsotaan loppuunkäsitellyksi aloitteena. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian..


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)