Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Valtuustoaloite kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi

MUODno-2021-418

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Valtuuston kokouksessa 9.8.2021 Maria Pietikäisen johdolla valtuutetut jättivät yhteisen aloitteen, että kunta käynnistää kampanjan kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi sekä selvittää ulkoliikuntavälineiden hankintaa ja sijoitusmahdollisuuksia kunnan alueella.

Muoniossa on hyvällä menestyksellä järjestetty useita liikuntatempauksia, joissa on saatu eri ikäisiä muoniolaisia liikkumaan enemmän. Hiihtämisen lisäksi on ollut pyörärasteja ja kuluneena kesänä tunturihuippujen valloitusta. Koronan lisäksi arkikävelyt/iltakävelyt näyttävät lisääntyneen keskustan alueella. Olisi hienoa, jos voitaisiin hankkia kävelijöiden ja pyöräilijöiden käyttöön myös ulkoliikuntavälineitä, joiden avulla kävelylenkkejä voitaisiin tehostaa. Laitteiden tulisi olla helppoja eri ikäisten käyttää ja ne voitaisiin sijoittaa mm. kirjaston alueelle. Kustannuksiin olisi hyvä selvittää hankerahoituksen mahdollisuus ja paikalliset seurat ja yritykset voisivat olla kiinnostuneita asiasta.

 

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus lähettää aloitteen elinvoima- ja sivistyslautakuntiin tiedoksi ja valmisteltavaksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Aloitetta ja sen aihealuetta on valmisteltu ja käsitelty mm.

  • elinvoimajohtaja 7.3.2022 § 2: hankintapäätös, ulkoliikuntasalilaitteet
  • valtuusto 12.12.2022 § 63: sivistyspalveluiden organisaatiouudistus
  • sivistysjohtaja 3.2.2023 § 4: liikunnanohjaajan tehtävän täyttäminen.

Aloitteen pohjalta on hankittu ja asennettu ulkoliikuntasalilaitteet yläkoulun välittömään läheisyyteen. Sivistyspalvelujen organisaatiouudistuksessa ja talousarviossa huomioitiin uusi liikunnanohjaajan tehtävä ja tehtävään valittu henkilö on aloittanut 04/2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että aloite kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi todetaan loppuun käsitellyksi aloitteena. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)